הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

בוררות

בוררות הינה אחת מהשיטות האלטרנטיביות לישוב סכסוכים ומכל השיטות זוהי השיטה הדומה ביותר לבית המשפט שכן הבורר למעשה מכריע בסכסוך לאחר ששמע את הצדדים ובהתקיימות תנאים מסוימים ניתן אף לערער על פסק הבורר.
עם זאת, הליך הבוררות מעניק לצדדים שליטה רבה יותר על דרך ניהול ההליך שכן הצדדים הם הבוחרים את הבורר (בניגוד לבית המשפט בו לא ניתן לבקש להישפט לפני שופט מסוים). הם הקובעים את תחולת סדרי הדין והם הקובעים את תחולת הדין. בהליך הבוררות ניתן גם לקבוע כי לשיקולי צדק, מוסר, הנוהג העסקי וכדומה יינתן משקל מכריע בהחלטת הבורר.

המקור הנורמטיבי הוא חוק הבוררות התשכ"ח- 1968 שנוספו לו שני תיקונים האחד, בשנת 1974 והשני, משנת 2008, שמהותו הוספת ערעור והנמקה ונקרא תיקון מס' 2.