הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

גישור אישי משפחתי וזוגי

על פי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1983:  "גישור הוא הליך שבו נועד מגשר (צד ג' נייטראלי ) עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו".

למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך, ואין ביכולתו לכפות על צד כלשהו הסכמה. מטרתו של ההליך להביא את הצדדים לידי יישוב הסכסוך בהסכמה הדדית. על ההליך חל חיסיון מוחלט. הגישור מתבצע בטכניקות שונות, שבהן נפגש המגשר עם הצדדים (ביחד או לחוד), ומברר איתם נושאים שונים הקשורים בסכסוך. באופן כזה מברר המגשר, מהן המחלוקות האמתיות שבין הצדדים, מהם הצרכים של כל אחד מהצדדים וכיצד ניתן לגשר בין הצדדים, על ידי "בנית גשר" שיביא לישוב הסכסוך ביניהם.

הגישור הינו רק אחת מהדרכים האלטרנטיביות ליישוב סכסוך ולצידו קיימות דרכים נוספות ומגוונות.